Firma AKYMARA připravovala a v roce 2018 dokončila výstavbu dětské multifunkční herny pro děti 0-15 let, včetně 2 dětských Montessori skupin, restaurace-kavárny a venkovního hřiště. Bližší informace o projektu naleznete na stránkách www.skipi.cz.

AKYMARA s.r.o, Letohrad

DLUHOPISY

Společnost AKYMARA s.r.o. se v rámci ní připravované realizace výstavby multifunkční dětské herny rozhodla dne 16.12. 2016 vydat privátní emisi firemních dluhopisů.

Emitent: AKYMARA s.r.o., IČ 04741919, se sídlem U Bažantnice 848, 561 51 Letohrad
Název emise: AKYMARA 3,00/26
Podoba dluhopisu: listinný cenný papír
Pořadové číslo emise: 1
Emisní kurz: 100% (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Jmenovitá hodnota 1ks dluhopisu: 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)
Měna dluhopisu: Koruna česká (CZK)
Datum emise: 16. 12. 2016
Doba splatnosti: 16. 12. 2026
Výnos dluhopisu: pevná úroková sazba ve výši 3% p.a.
Datum splatnosti úroků: Úrokový výnos obdrží ten investor, který je vlastníkem dluhopisu 15.1.2017, 15.1.2018, 15.1.2019, 15.1.2020, 15.1.2021, 15.1.2022, 15.1.2023, 15.1.2024, 15.1.2025, 15.1.2026, 15.1.2027.

SOUBORY KE STAŽENÍ

AKYMARA - EMISNÍ PODMÍNKY
DLUHOPIS
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ 5Y6P16_V2

pky webtvorba logo

Back to Top