• Reference - www.usporanafty.cz
  • Reference - www.skiparkcervenavoda.cz
  • Reference - www.fk.oez.cz
  • Reference - www.balestra.biz
  • Reference - www.testa.cz

QR kódy

QR Code

QR kód je vlastně obdoba čárových kódů (patří mezi ně např. EAN kódy), které určitě znáte z obalů zboží v obchodech. Na rozdíl od čárového kódu není QR kód tvořen z čárek, ale z černobílých bloků, které se skládají v obrazce ve tvaru čtverců. QR kódy tak díky své konstrukci umožňují přenášet daleko více informací.

QR kódy tedy mohou nést textovou zprávu, detailní kontaktní informace nebo odkaz na webové či mobilní stránky. Mimo těchto dat jsou ale v obrazcích zakódovány další informace, které potřebuje tzv. QR čtečka pro samotné jejich dekódování. QR čtečky jsou tedy zařízení, která nám - podobně jako snímače čárových kódů - umožní zakódovanou informaci znovu převést do srozumitelného jazyka.

QR Kódy trochu teorie

QR Code je příklad dvojrozměrného kódu, zapisovaného do čtverce. Ten musí mít ve třech vrcholech poziční značky ve formě soustředných čtyřúhelníků, ve čtvrtém vrcholu značku ve tvaru menšího čtyřúhelníku a ve spojnicích mezi těmito hraničními čtyřúhelníky úsečky tvořené střídavě bodem a mezerou. U menší verze micro QR některé tyto prvky chybí a je schopna zaznamenat menší objem dat. QR Code velmi výhodně kóduje japonská (a obecně některá asijská) znaková písma, proto je v těchto zemích oblíbený. Má vyspělý mechanizmus kontroly chyb, který dokáže obnovit 7 až 30 % dat.

Patent QR Code

Patent pro QR Code patří společnosti Denso Ware Inc., nicméně patentová práva nejsou vykonávána. Společnost také v mnoha zemích vlastní obchodní známku „QR Code“.

Specifikace QR Code

Specifikace QR Code je od června 2000 standardem ISO 18004. Standard byl upraven v roce 2006. QR Code má 40 tzv. verzí, které jsou určeny velikostí samotného kódu v bodech. Kód nejmenší verze 1 má velikost 21×21 bodů. Každá následující verze je 4 body širší a vyšší. Poslední (verze 40) má tedy velikost 177×177 bodů. QR code verze v, o délce strany n = 17 + 4 v může data zaznamenat do n²–193–2·(n–16) bodů.

Do jednoho QR kódu - obrazce je možné uložit velké množství informací. Binárně je možné uložit do obrázku až 3 000 bitů, to se rovná 1 500 čtverečkům obsažených v obrazci. Do QR kódu se tak vejde až 7 000 číslic, nebo text o délce 4 300 znaků.

Zdroj: Wikipedia.org